VĂN BẢN PHÁP LUẬT

CÔNG VĂN GỬI CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG VĂN GỬI CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH, XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Công văn gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Công văn số 387 Về việc đảm bảo cung cấp đủ TTBYT cho phòng chống dịch bệnh nCoV.

Xem chi tiết
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP KHU VỰC PHÍA NAM

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP KHU VỰC PHÍA NAM

Tiếp theo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp khu vực phía Bắc tổ chức ngày 03/12/2019 (theo giấy mời số 1111/GM-BYT), Bộ Y tế tiếp tục tổ chức Hội nghị tại khu vực phía Nam: 1. Thời gian: 8h30' ngày 14/12/2019. 2. Địa điểm: Hội trường lầu...

Xem chi tiết
DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM

DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ đã đưa ra Dự thảo sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP và 169/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực trang thiết bị y tế

Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bỏ quy định về điều kiện với nhân viên cơ sở SX thiết bị y tế Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế ban hành ngày 31/12/2018. Theo đó,...

Xem chi tiết
NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 36/2016/NĐ-CP

Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định việc quản lý trang thiết bị y tế gồm: Phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin,...

Xem chi tiết
Thông tư 39/2016/TT-BYT

Thông tư 39/2016/TT-BYT

Quy định chi tiết về phân loại trang thiết bị y tế Ngày 28/10/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế

Xem chi tiết