Thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D


Ngày 28/6/2019Bộ Y tế có Công văn số 3664/BYT-TB-CT gửi các đơn vị về thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (được đăng tải trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế tại địa chỉ https://www.dmec.moh.gov.vn).

 

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các quy định của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016,Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tếtài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đã được đăng tải trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các nội dung hướng dẫn tại Công văn trên và khẩn trương cập nhật, hoàn thiện hồ sơ và gửi lại Bộ Y tế để xem xét, thẩm định theo quy định và thường xuyên theo dõi tài khoản trên Hệ thống và nội dung thông báo qua địa chỉ email của đơn vị để kịp thời hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp có yêu cầu bổ sung hồ sơ của Bộ Y tế.

 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 024.62732272, email: vuttbctyt@gmail.com/ dmec@moh.gov.vn để được kịp thời xem xét, giải quyết.

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Mr. Hứa Phú Doãn

Email: huaphudoan@gmail.com

ĐT: 0942 83 83 24