Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh


Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh

(Thứ hai, 16/03/2020 09:42)

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 Hướng dẫn cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng các infographics Hướng dẫn chi tiết các nội dung cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bằng hình ảnh. Trân trọng giới thiệu đến người dân và cộng đồng.

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Mr. Hứa Phú Doãn

Email: huaphudoan@gmail.com

ĐT: 0942 83 83 24