Công văn gửi các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế