Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM

Xem chi tiết
BAN TRUYỀN THÔNG & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ

BAN TRUYỀN THÔNG & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ Y TẾ

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Kỹ thuật Thiết bị y tế (MERAT) hiện đang là cầu nối trong chuyển giao công nghệ và thiết bị trong lĩnh vực trang thiết bị y tế

Xem chi tiết