ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN

Thông báo tuyển sinh khóa học Phân loại trang thiết bị y tế – Khóa 29, 30

Thông báo tuyển sinh khóa học Phân loại trang thiết bị y tế – Khóa 29, 30

Thông báo tuyển sinh khóa học Phân loại trang thiết bị y tế – Khóa 29, 30 http://thietbiyte.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-khoa-hoc-phan-loai-trang-thiet-bi-y-te-khoa-29-30/

Xem chi tiết
MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG MÁY MRI  (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG MÁY MRI (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG MÁY MRI (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

Xem chi tiết
MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG MÁY CT - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

MỞ LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG MÁY CT - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Trung tâm Nghiên cứu và Tư Vấn Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế phối hợp với Hội Thiết Bị Y Tế TP.HCM và hãng SIEMENS mở lớp đào tạo “Chuyên Đề Về Hệ Thống Máy CT”

Xem chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Chương trình Đào tạo liên tục “Phân loại trang trang thiết bị y tế” do Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật thiết bị y tế - Bộ Y tế

Xem chi tiết